Spring til indhold

Info fra Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 betyder, at beskæftigelsesindsatsen er suspenderet på landets jobcentre. Jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for borgernes ydelser. Både Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice kan fortsat kontaktes pr. telefon kl. 8-11.
29.04.2020

Ydelser: Ydelsesservice sikrer, at borgere kan ansøge om økonomisk hjælp i form af forsørgelse eller enkeltydelser og få ydelser rettidigt udbetalt. Ydelsesservice behandler desuden alle akutte henvendelser.

Ledighed og sygdom: Jobcentrene kan ikke afholde de sædvanlige kontaktforløbssamtaler og opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere. Det samme gælder for at igangsætte tilbud. Jobcentret kan i stedet for afholde telefoniske samtaler. Det betyder, at vi måske ringer dig op i forbindelse med din sag. Det er frivilligt om du ønske at deltage i samtalen. Det har ikke konsekvenser for din ydelse, hvis du ikke ønsker at deltage i samtalen.

Post og mails: Jobcenter og Ydelsesservice håndterer og fordeler indgående post på alle hverdage. Det gælder også fysiske breve, der sendes til kommunen eller breve, der lægges i en af kommunens postkasser.

Kontakt 

Borgere: Selvom beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, så kan du stadig komme i kontakt med os. Job- og ydelseskonsulenter kan træffes alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-11.00. Ring til på Holbæk Kommunes hovednummer 72 36 36 36 og bliv stillet videre til din konsulent. Du kan også vælge gå ind på jobnet.dk og booke en tid til telefonisk samtale med din konsulent.

Virksomheder: Virksomheder er velkomne til at kontakte jobcenter eller Ydelsesservice på telefon 72 36 36 36. Desuden er jobcentrets virksomhedshotline telefon 72 36 31 31 åben hver dag i tidsrummet 8-15 for spørgsmål om rekruttering og sygemelding.

På grund af systemopdatering er der i en periode lukket for henvendelser/begrænsede telefontider på henvendelser om sygedagpenge og Nemrefusion. Læs mere om lukningen.

Vejledning til borgere og virksomheder om, hvordan du skal forholde dig i nogle konkrete situationer

Til borgere

Jobbank: Holbæk Kommune har oprettet en COVID-19 jobbank og søger personer med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Læs mere under ledige stillinger.

Hvis du bliver ledig: Hvis du mister dit arbejde, kan du fortsat tilmelde dig som nyledig via jobnet.dk, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så du er sikret et forsørgelsesgrundlag.

Modtagere af dagpenge: Hvis du modtager dagpenge, er dit forbrug af dagpengeperioden suspenderet frem til den 30. juni.

Modtagere af sygedagpenge: Hvis du er uarbejdsdygtig og berettiget til sygedagpenge i perioden 9.3.-30.6.2020 kan du i visse situationer få forlænget din sygedagpengeret i op til 3 måneder. Det gælder blandt andet, hvis du inden for perioden har modtaget sygedagpenge i 22 uger og dermed når revurderingstidspunktet. Reglen gælder således ikke for alle modtagere af sygedagpenge. Hvis du er omfattet af de nye regler, vil din sagsbehandler kontakte dig.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers-kravet: 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere er suspenderet frem til den 8. juli som følge af coronakrisen. Det betyder, at du som kontanthjælpsmodtager ikke får nedsat ydelse på grund af manglende beskæftigelse efter den 9. marts. Hvis din hjælp allerede er nedsat eller bortfaldet, fordi du forud for perioden ikke opfyldte kravet om 225 timers arbejde inden for 12 måneder, bliver du ikke sat op i ydelse.

Borgere hos anden aktør: Hvis du er tilknyttet en anden aktør, og du har spørgsmål om din situation, skal du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.

Hvis du er tilknyttet hjerneskadeindsatsen – Neurofaglig Afdeling (NFA), er du velkommen til fortsat at kontakte din kontaktperson på NFA, hvis du foretrækker dette frem for at ringe til jobcentret.

Råd og vejledning i forbindelse med nyt job: Hvis du skal starte i job og har brug for råd og vejledning, kan du ringe til jobcentret.

Hvis du ønsker at klage: Du har fortsat mulighed for at klage fx over en afgørelse fra jobcenter eller Ydelsesservice.

Mere information til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du også finde hjælp og vejledning på din a-kasses hjemmeside.

Du kan finde mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som informerer borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser.

Til virksomheder

Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel: Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, fx i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

Regeringen har besluttet at gøre ordningen mere fleksibel i periode med særlige tiltag i forlængelse af COVID-19, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation.
Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan sættes i gang, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Hvis du er interesseret i at benytte arbejdsfordeling, kan du kontakte jobcentrets dagpengeindsats på ovenstående nummer.

Læs mere om arbejdsfordeling på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Lønkompensation: Den midlertidige lønkompensationsordning er et alternativ til at afskedige medarbejdere. Ordningen gælder for virksomheder, som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. De hjemsendte fortsætter med at få løn uden at blive afskediget, men må heller ikke arbejde. De ansatte, der er omfatter af lønkompensationsordningen skal afholde fem dages ferie, afspadsering, tjenestefri uden løn.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).

Mere information til virksomheder

Holbæk Erhvervsforum (HEF). Se seneste nyhedsbrev fra HEF. I nyhedsbrevet har Covid19-krisen som tema, og du kan blandt andet læse om online-opkvalificering af dine medarbejdere.

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR)s hotline: Jobservice hotline 72 200 350. Åbningstid kl. 8.00-16.00. for virksomheder vedr. arbejdsdeling, varsling, sygedagpenge og øvrige afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) informerer virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. Læs blandt andet om arbejdsfordeling, g-dage, ferieloven og lønkompensation.

Læs mere om bl.a. lønkompensation, forretningsaftaler m.m. på Virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).Feedback

Sidst opdateret

25.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Seneste nyheder