Spring til indhold

Info fra Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice

For at begrænse smittespredningen, foregår de fleste samtaler med jobcentret digitalt eller telefonisk. Hvis man har brug for at møde fysisk op, skal man bestille tid, og man skal bære mundbind eller visir.
Billede af indgang via Dampmøllevej
24.09.2020

Reglerne på beskæftigelsesområdet er uændrede. Som ledig står man fortsat til rådighed for arbejdsmarkedet og skal deltage aktivt i sin beskæftigelsesindsats.

For at begrænse smittespredningen vil kontakten mellem borger og sagsbehandler som udgangspunkt foregå digitalt eller telefonisk frem til og med den 2. januar. Dog vil der for nogle borgere fortsat være personligt fremmøde i jobcentret.

For borgere, hvor der møder fysisk op i jobcentret, skal vi stadig huske at passe på hinanden ved at holde afstand og undgå at være for mange samlet på ét sted. Kontakt din jobkonsulent eller sagsbehandler, hvis du er i tvivl.

Ledighed og sygdom: Hvis du er ledig eller sygemeldt, har du ret og pligt til at deltage aktivt i din beskæftigelsesindsats. Kontakten med jobcentret vil frem til den 2. januar primært være digital eller telefonisk.

Er du ledig og har risiko for at få alvorlige sygdomsforløb som følge af coronavirus, så skal du kontakte din jobkonsulent.

Ydelser: Ydelsesservice sikrer, at borgere kan søge om forsørgelse og få ydelser rettidigt udbetalt. Bemærk at du stadigvæk kan modtage en sanktion, hvis du ikke deltager aktivt i din beskæftigelsesindsats.

Kontakt 

Telefonisk kontakt til Ydelsesservice

Ydelsesservice kan træffes alle dage mellem kl. 8.00-13.00.

Særlig telefontid for henvendelse vedrørende sygedagpenge og sygedagpengerefusion: Her er telefontiden alle dage mellem kl. 8.00-9.00 frem til 31.12.2020.

Telefonisk kontakt til kontaktcentret, telefon 72 36 36 36

Mandag, tirsdag og onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-17.30
Fredag: 08.00-13.00

Hvis du skal tale med en bestemt medarbejder i jobcentret, kan du ringe alle hverdage: 08.30-10.00.

Hvis du skal tale med en bestemt afdeling i jobcentret, kan du ringe alle hverdage: 08.00-13.00.

Virksomheder: Virksomheder er velkomne til at kontakte jobcenter eller Ydelsesservice på telefon 72 36 36 36. Desuden er jobcentrets virksomhedshotline telefon 72 36 31 31 åben hver dag i tidsrummet 8-15 for spørgsmål om rekruttering og sygemelding. 

Krav om mundbind eller visir i Borgerservice og jobcenter

Fra mandag den 9. november er det et krav at bære mundbind eller visir i Borgerservice og jobcenter i Holbæk Kommune.

Vejledning til borgere og virksomheder om, hvordan du skal forholde dig i nogle konkrete situationer

Til borgere

Tilbud: Reglerne om tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11-14 er fortsat gældende. Jobcentret har dermed mulighed for at bevilge, påbegynde og videreføre tilbud om virksomhedspraktik, løntilskudsjob, nytteindsats og vejledning og opkvalificering – uanset om tilbuddet gennemføres med fysisk fremmøde eller digitalt.

Er du i:

Aktivering: Skal du fortsætte i dit aktiveringsforløb og vejledes i øvrigt af jobcentrets leverandører. Du kan altid henvende dig til din jobkonsulent.
Virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Skal du følge retningslinjerne på den virksomhed, du er hos. Hvis den opgave du løser/oplæres i kan løses hjemmefra, er det muligt efter aftale med virksomheden. Du kan altid kontakte din jobkonsulent/virksomhedskonsulent.

Fleksjob: Skal du følge retningslinjerne på den virksomhed, du er arbejder for. Hvis den opgave, du løser, kan klares hjemmefra, er det muligt efter aftale med virksomheden. Du er velkommen til at kontakte din jobkonsulent/virksomhedskonsulent i fleksjobindsatsen.

Hvis du føler dig usikker på dette, fordi du er i risikogruppen for COVID-19-smitte, så tag kontakt til din jobkonsulent.

Modtagere af sygedagpenge: Hvis du er uarbejdsdygtig og berettiget til sygedagpenge i perioden 9.3.-30.9.2020, kan du i visse situationer få forlænget din sygedagpengeret i op til 3 måneder. Perioden er nu udvidet. Hvis du fortsat er uarbejdsdygtig i perioden 1.10.-31.10.2020, kan din sygedagpengeret forlænges med yderligere 1 måned. Det gælder blandt andet, hvis du inden for perioden har modtaget sygedagpenge i 22 uger og dermed når revurderingstidspunktet. Hvis du er omfattet af disse regler, vil du have været i kontakt med din sagsbehandler om dette.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers-kravet: Hvis du fik nedsat eller stoppet din økonomiske hjælp som følge af 225-timers reglen før den 9. marts 2020, så påvirker suspenderingen ikke din ydelse. Men du får forlænget optjeningsperioden frem til den 8. september 2020, hvis du ikke er omfattet af andre forlængelsesårsager som for eksempel sygdom, barsel mv.

Hvis du i juni har modtaget en partshøring om nedsættelse eller stop af din økonomiske hjælp i august 2020, vil du stadig modtage din nuværende ydelse. Du vil modtage et nyt brev, hvor der står, at tidspunktet for nedsættelsen eller stop af ydelsen foreløbig er udskudt.

Borgere i tilbud hos leverandører: Hvis du er tilknyttet en leverandør i forbindelse med din beskæftigelsesindsats, og du har spørgsmål om din situation, kan du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.

Hvis du er tilknyttet hjerneskadeindsatsen – Neurofaglig Afdeling (NFA), er du velkommen til fortsat at kontakte din kontaktperson på NFA, hvis du foretrækker dette frem for at ringe til jobcentret.

Hvis du ønsker at klage: Du har som altid mulighed for at klage fx over en afgørelse fra jobcenter eller Ydelsesservice.

Mere information til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du også finde hjælp og vejledning på din a-kasses hjemmeside.

Du kan finde mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som informerer borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser.

Til virksomheder

For spørgsmål vedrørende arbejdsfordelingsordningen, der gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, henvises til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at benytte arbejdsfordeling, kan du også kontakte jobcentrets dagpengeindsats på ovenstående nummer.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).

Mere information til virksomheder

Holbæk Erhvervsforum (HEF). Se seneste nyhedsbrev fra HEF. I nyhedsbrevet har Covid19-krisen som tema, og du kan blandt andet læse om online-opkvalificering af dine medarbejdere.

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR)s hotline: Jobservice hotline 72 200 350. Åbningstid kl. 8.00-16.00. for virksomheder vedr. arbejdsdeling, varsling, sygedagpenge og øvrige afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) informerer virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. Læs blandt andet om arbejdsfordeling, g-dage, ferieloven og lønkompensation.

Jobcenter Holbæk skal henlede opmærksomhed på Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser, som er udarbejdet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i samspil med Kommunernes Landsforening og Danske regioner.

Disse retningslinjer findes her og indeholder en række konkrete anbefalinger til tilrettelæggelse af arbejdet, adfærd og hygiejne samt indretning af arbejdspladsen, herunder særligt i forhold til funktioner med borg.

Læs mere om bl.a. lønkompensation, forretningsaftaler m.m. på Virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).Feedback

Sidst opdateret

16.11.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Seneste nyheder