Spring til indhold

Info fra Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice

Beskæftigelsesindsatsen er delvist genåbnet fra 15. april. Alle samtaler med jobcentret foregår som udgangspunkt digitalt eller telefonisk til den 13. juni. Har du brug for at møde fysisk op, skal du bestille tid, og du skal bære mundbind eller visir.
10.12.2020

Beskæftigelsesindsatsen er fra den 15. april 2021 delvist genåbnet. Det betyder følgende:

Tilbud, nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering er åbnet

Tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering kan gives uafhængigt af, om borgeren er i særlig risiko for at miste arbejdsmarkedstilknytningen, eller der (for øvrig vejledning og opkvalificering) foreligger arbejdsgivererklæring om ansættelse. Der kan igen gives alle typer tilbud til ledige.

Forud for afgivelse af tilbud skal jobcenteret vurdere, hvorvidt borgeren er eller har pårørende i risikogruppen for covid-19. Der skal her tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19. Ledige har ligesom i dag pligt til at tage imod de tilbud, de måtte få fra jobcenteret.

Tidspunkterne for, hvornår der senest skal gives ret-og pligttilbud, er fortsat suspenderet. Det vil sige, at der fortsat er en fravigelse af reglerne om kadencer for, hvornår der senest skal gives tilbud, og hvornår borgeren senest har ret til disse tilbud.

Ret og pligt

Ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge ordinære jobs. Der vil fortsat være en fravigelse af reglerne om kadencer af tilbud, jf. reglerne om ret og pligt. Jobcenter Holbæk er således ikke forpligtet til at give ledige tilbud på bestemte tidspunkter, men har mulighed for at gøre det.
I de tilfælde, hvor Jobcenter Holbæk efter en konkret vurdering giver borgeren et tilbud, vil det i modsætning til i dag ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud, og borgeren vil kunne blive sanktioneret for udeblivelse uden rimelig grund mv.

Jobcenter Holbæk skal dog sikre sig, at tilbuddene er i overensstemmelse med de nationale udmeldinger om sundhed samt forud for afgivelse af tilbud vurdere, hvorvidt den enkelte ledige er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen. Der skal her tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19.

For borgere, der møder fysisk op i jobcentret, skal vi stadig huske at passe på hinanden ved at holde afstand og undgå at være for mange samlet på ét sted. Kontakt din jobkonsulent eller sagsbehandler, hvis du er i tvivl.

Er du ledig og har risiko for at få alvorlige sygdomsforløb, som følge af COVID-19, så skal du kontakte din jobkonsulent.

Ydelser

Ydelsesservice sikrer, at borgere kan søge om forsørgelse og få ydelser rettidigt udbetalt. Hvis du ikke kan melde dig ledig digitalt, kan du kontakte Ydelsesservice og aftale fysisk fremmøde. Bemærk, at du stadigvæk kan modtage en sanktion, hvis du ikke deltager aktivt i din beskæftigelsesindsats.

Kontakt 

Telefonisk kontakt til Ydelsesservice

Ydelsesservice kan træffes alle dage klokken 8.00-13.00.

Særlig telefontid for henvendelse vedrørende sygedagpenge og sygedagpengerefusion: Telefontiden er alle dage klokken 8.00-9.00.

Ydelsesservice holder lukket i uge 23-24. Har du brug for akut at komme i kontakt med Ydelsesservice i denne periode, kan du henvende dig på kontaktcentrets hovednummer, tlf. 72 36 36 36.

Telefonisk kontakt til kontaktcentret, telefon 72 36 36 36

Mandag, tirsdag og onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-17.30
Fredag: 08.00-13.00

Hvis du skal tale med en bestemt medarbejder i jobcentret, kan du ringe alle hverdage klokken 08.30-10.00.

Hvis du skal tale med en bestemt afdeling i jobcentret, kan du ringe alle hverdage klokken 08.00-13.00.

Virksomheder: Virksomheder er velkomne til at kontakte jobcenter eller Ydelsesservice på telefon 72 36 36 36. Desuden er jobcentrets virksomhedshotline telefon 72 36 31 31 åben hver dag i tidsrummet klokken 8-15 for spørgsmål om rekruttering og sygemelding. 

Krav om mundbind eller visir i Borgerservice og jobcenter

Det er fortsat et krav at bære mundbind eller visir i Borgerservice og Jobcenter i Holbæk Kommune.

Fleksjob: Du skal følge retningslinjerne på den virksomhed, du arbejder for. Hvis den opgave, du løser, kan klares hjemmefra, er det muligt efter aftale med virksomheden. Du er velkommen til at kontakte din jobkonsulent i fleksjobindsatsen.

Hvis du føler dig usikker på dette, fordi du er i risikogruppen for COVID-19 smitte, så tag kontakt til din jobkonsulent.

Modtagere af sygedagpenge: Hvis du er uarbejdsdygtig, og du ikke kan få forlænget din sygedagpengeret efter en af lovens syv bestemmelser, så vil du i stedet for have ret til et jobafklaringsforløb. Ingen borgere kan imidlertid overgå til jobafklaring i perioden 1. februar 2021 frem til 30. juni 2021. Så vil du få retten til sygedagpenge forlænget med 2 måned fra den dag, du skulle være overgået til jobafklaring. Hvis du er omfattet af reglen, vil din sagsbehandler orientere dig, og du modtage en afgørelse herom.

Modtagere af dagpenge fra A-kassen: Forbruget af dagpenge suspenderes til den 30. juni 2021.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers-kravet: Suspensionen af 225-timersreglen genindføres for kontanthjælpsmodtagere. 12-månedersperioden i 225-timersreglen forlænges således yderligere med perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 30. juni 2021, således at perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 30. april 2021 samlet set skal anses for en forlængelsesgrund. Borgere, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i perioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

Borgere i tilbud hos leverandører: Hvis du er tilknyttet en leverandør i forbindelse med din beskæftigelsesindsats, og du har spørgsmål om din situation, kan du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.

Hvis du ønsker at klage: Du har som altid mulighed for at klage fx over en afgørelse fra jobcenter eller Ydelsesservice.

Mere information til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du også finde hjælp og vejledning på din a-kasses hjemmeside.

Du kan finde mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som informerer borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser.

Til virksomheder

For spørgsmål vedrørende arbejdsfordelingsordningen, der gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, henvises til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at benytte arbejdsfordeling, kan du også kontakte jobcentrets dagpengeindsats på ovenstående nummer.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).

Mere information til virksomheder

Holbæk Erhvervsforum (HEF): Hold dig opdateret på erhvervsforums hjemmeside.

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR)s hotline: Jobservice hotline 72 200 350. Åbningstid kl. 8.00-16.00 for virksomheder vedr. arbejdsdeling, varsling, sygedagpenge og øvrige afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) informerer virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. Læs blandt andet om arbejdsfordeling, g-dage, ferieloven og lønkompensation.

Læs også om bl.a. lønkompensation, forretningsaftaler m.m. på Virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin